Koulutussäännöt 2019-2020

Ilmoittautuminen

Kaikille tunneille ilmoittaudutaan etukäteen verkkosivuilla olevan linkin kautta: https://kajaanidance.hobiver.com/#/ilmo. Oppilaat otetaan tunneille ilmoittautumisjärjestyksessä. Kaikilta oppilailta peritään 20 e ilmoittautumismaksu. Maksu kattaa uuden oppilaan kirjautumisen henkilötietojärjestelmäämme, eikä sitä uudelle oppilaalle palauteta. Tämän lisäksi uusi oppilas maksaa normaalin lukukausimaksun. Kajaani Dancen jatkavalle oppilaalle hyvitetään 17 euroa  syksyn lukukausimaksussa. Huomio! Alle 18-vuotiaan oppilaan ilmoittautumislomakkeen allekirjoittaa huoltaja.

Ilmoittautumismaksulla on mahdollisuus kokeilla 2 kertaa. Jos oppilas näiden kokeilukertojen jälkeen ei halua jatkaa, siitä on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti tanssin.peruutus@gmail.com. Ilmoittamatta jättäminen tarkoittaa, että olet oppilaanamme ja velvollinen maksamaan myös lukukausimaksun.

Ilmoittautuminen on voimassa sekä syys- että kevätlukukauden. Mikäli et jatka kevätlukukaudella 2020, ilmoita siitä kirjallisesti 5.12.2019 mennessä. Mikäli et ole virallisesti ilmoittanut oppilaspaikastasi luopumista, veloitamme sinulta koko kevään lukukausimaksun 2020.

Kesken lukuvuoden voidaan ottaa oppilaita vapaille oppilaspaikoille. Erikoiskoulutukseen oppilaat valitaan pääsykokeiden kautta keväisin.

Ryhmät toteutuvat mikäli oppilaita ilmoittautuu tunnille 10 tai enemmän. Mikäli ryhmää ei toteuteta, ilmoitetaan siitä viipymättä oppilaalle ja tarjotaan vaihtoehtoista tuntia.

Maksut

Ilmoittautuneille lähetetään lasku sähköpostitse tai kirjepostitse (+2 e) lukukauden alussa. Laskuttajana on Maventa. Muistutamme kerran, mutta toisen muistutuksen muistutusmaksulisä on 5 e. Lukukausimaksut suoritetaan viimeistään eräpäivänä. Mikäli tarvitset enemmän maksuaikaa, ota yhteys rehtoriin, dancekajaani@gmail.com.
Perhealennus 15 € koskee samasta taloudesta osallistuvia tanssioppilaita.
Kulttuuri- tai kuntoseteleillä voi maksaa aikuisten lukukausimaksun. Mainitse tästä ilmoittautumissivun ensimmäisellä sivulla lisätietoja-kohtaan. Mikäli oppilasmaksua ei ole suoritettu, on Kajaani Dancella oikeus evätä oppilaan osallistuminen oppitunneille.   Katselmus- ja kilpailumatkojen kustannuksista vastaa pääsääntöisesti oppilas itse.

Poissaolot

Sairaudesta johtuvat poissaolot voi hyvittää saman lukukauden aikana oman tason tai helpomman tason tunneilla. Poissaoloista ei suoriteta maksuhyvitystä, kuin lääkärin todistuksella. Ilmoita aina poissaoloistasi.

Tiedottaminen

Toiminnasta tiedotetaan oppilaille jaettavilla tiedotteilla, sähköpostilla, whatsupissa ja nettisivuilla.

Kuvia

Huomio! Kajaani Dance kuvaa oppilaiden työskentelyä. Kuvaus- ja videointikohteina ovat mm. esitykset, katselmukset, matkat ja tuntityöskentely. Kajaani Dancella on oikeus käyttää kuvamateriaalia markkinoinnissa, verkkosivuilla ja opetustarkoituksessa. Oppilaiden nimiä ei julkaista. Kuvassa oppilas esitetään aina myönteisessä valossa. Ilmoitathan toimistoomme, jos et halua että kuvaasi tai lapsesi kuvaa käytetään tähän tarkoitukseen.

Ilmoittautumisen peruuttaminen

Oppilas voi peruuttaa osallistumisensa syyslukukauden opetukseen kaksi (2) viikkoa syyslukukauden alkamisen jälkeen. Oppilasta laskutetaan heti kahden viikon jälkeen lukukausimaksulla. Jos oppilas näiden kokeilukertojen jälkeen ei halua jatkaa tanssia, tulee siitä ilmoittaa välittömästi sähköpostilla tanssin.peruutus@gmail.com Tällöin hänen ei tarvitse maksaa lukukausimaksua ja oppilaspaikka peruuntuu.
Huom! Ilmoittautumismaksua 20 e ei palauteta.
Mikäli oppilas ei osallistu kevätlukukauden 2020 tunneille, asiasta pitää ilmoittaa kirjallisesti tai sähköpostilla 5.12.2019 mennessä.
Mikäli ilmoitusta ei ole tehty, peritään koko kevään oppilasmaksu käyttämättömästä oppilaspaikasta.

Vapaaoppilaspaikat

Tanssiharrastusta jatkava opiskelija voi anoa osaa tai koko vapautusta lukukausimaksusta sosiaalisista ja taloudellisista syistä. Tuki on harkinnanvarainen. Kirjallinen hakemus osoitetaan rehtorille dancekajaani@gmail.com.

Vastuu

Kaikki oppilaat on vakuutettu tanssikoulun toiminnoissa (tunnit ja niihin liittyvät näytökset) tapahtuvien tapaturmien varalta.  Suosittelemme oppilaille lisäksi henkilökohtaista tapaturmavakuutusta. Ilmoitathan, jos oppilaalla on jokin sairaus joka opettajan olisi hyvä tietää. Opettaja on vastuussa oppilaista vain oppitunnin ajan, joten varsinkin pienempien oppilaiden saattajien on tärkeää huolehtia lapsesta saliin siirtymiseen saakka ja heti tunnin loputtua. Lapsi kannattaa myös ohjeistaa, että mikäli saattaja myöhästyy, hän halutessaan voi tulla myös tanssisalin puolelle odottamaan ja seuraamaan seuraavaa tanssituntia. Emme vastaa toimitiloihin unohtuneista tai sieltä kadonneista tavaroista. Tuntiperuutuksen sattuessa Kajaani Dance ei vastaa turhasta tunnille tulosta, ellei pitäviä osoitteita, työ- ja kotipuhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita ole jätetty tanssinopettajalle. Tanssituntien tilamuutokset ilmoitetaan tanssitilan ilmoitustauluilla ja tiedotteilla. Kajaani Dancella on oikeus tunti- ja opettajanmuutoksiin.

Todistus opinnoista

Pyydettäessä oppilas saa veloituksetta todistuksen suorittamistaan opinnoista. Toimitusaika on enintään 2 viikkoa.

Yleistä

Tunnit alkavat ja päättyvät lukujärjestyksessä mainittuina aikoina ja ne sisältävät läsnäolotarkistuksen. Opettajalla ei ole velvollisuutta ottaa myöhässä tullutta oppilasta tunnille loukkaantumisriskin vuoksi. Tanssisalissa liikutaan vain paljain varpain tai sisäkäyttöön tarkoitetuilla tossuilla tai kengillä. Pukuhuoneet on tarkoitettu vain oppilaille. Matkapuhelimet on suljettava tanssituntien ajaksi. Arvoesineitä ei saa jättää tanssituntien ajaksi pukuhuoneisiin.

Muistathan lukea koulutussäännöt ja hinnat ennen ilmoittautumista. Ilmoittauduttuasi sitoudut noudattamaan tanssikoulun sääntöjä ja hinnoitteluperiaatteita.