Tanssikoulun historia

Kajaanin Tanssiteatterin Kannatusyhdistys r.y perustettiin vuonna 1977   Kajaanissa. Nimi muutettiin Kajaani Dance – Tanssiteatterin kannatusyhdistykseksi vuonna 2014 marraskuussa.

Alkujaan Kajaanin Tanssiteatteriin kuului kaksi osastoa: taidetanssiosasto ja kansantanssiosasto. Taidetanssiosasto oli tanssikoulu ja kansantanssiosasto aikuisten harrastus- ja esiintymisryhmä. Alusta saakka Tanssiteatterin tavoitteena on ollut edistää tanssin harrastusta kehittämällä tanssikoulun toimintaa ja antamalla mahdollisimman monelle tanssinharrastajalle mahdollisuus saada tasokasta esittävän ja luovan tanssin opetusta Kainuussa. 

Kansantanssiosasto lopetti toimintansa kokonaan vuonna 2010. Tanssiteatteri toimi yhteisyössä Kainuun musiikkiopiston tanssinopetuksen kanssa vuoteen 2013 saakka. 

Tanssikoulu panostaa koulutukseen. Tanssinopettajia ja esiintyviä ryhmiä koulutetaan erilaisilla jatkokursseilla ja näin voidaan tarjota yleisölle jatkuvasti uudistuvia ja korkeatasoisia tanssiesityksiä. Tällä hetkellä eri ikäisiä tanssioppilaita on reilu 600. Kajaani Dancella on paljon esitystoimintaa. Esiintymisiä on  vuosittain (ennen koronaa) keskimäärin 50, joissa yleisöä noin 20 000. Osallistutaan toimintaympäristössä järjestettävien mittavien kulttuuri- ym. tapahtumien järjestelyihin omalla panoksella suunnittelemalla ja toteuttamalla tanssillisia kokonaisuuksia. Tuotetaan kokoillan näytöksiä, joita tarjotaan kunnille ja kouluille. Tätä kautta tavoitteena on uuden ja laajemman tanssiyleisöpohjan kasvattaminen. Työpaikoille tarjotaan vierailunäytöksiä ja pyritään järjestämään yhteisiä tanssinäytöksiä muiden Suomen alueella toimivien tanssiryhmien kanssa. Jatketaan edelleen vuorovaikutusta ulkolaisten tanssiryhmien kanssa.