Kajaani Dance – Tanssiteatterin kannatusyhdistys ry -tietosuojailmoitus

Voimassa 3.5.2022 alkaen.

Kajaani Dance – Tanssiteatterin kannatusyhdistys on sitoutunut suojelemaan henkilökohtaisia oikeuksiasi ja pitämään henkilötietosi turvassa. Tässä Kajaani Dance – Tanssiteatterin kannatusyhdistys -tietosuojailmoituksessa kuvailemme henkilötietojen keräämistä, käyttöä, tallentamista ja jakamista. Rekisterinpitäjä on Kajaani Dance – Tanssiteatterin kannatusyhdistys (Y-tunnus 0414818−4). Keskeinen lainsäädäntö on EU:n yleinen tietosuoja-asetus 679/2016, 6 artikla 1 b-kohta laki taiteen perusopetuksesta 633/1998

Rekisterinpitäjä

Nimi:                                   Kajaani Dance – Tanssiteatterin kannatusyhdistys ry

Y-tunnus:                            0414818−4

Osoite:                                Kauppakatu 23

Postinumero:                       87100

Postitoimipaikka:                KAJAANI

Puhelinnumero:                  044 5874765

Sähköpostiosoite:              dance@kajaanidance.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys:                                 Kajaani Dance – Tanssiteatterin kannatusyhdistys ry

Nimi:                                   Minna Palokangas 

Osoite:                                Kauppakatu 23

Postinumero:                       87100

Postitoimipaikka:                KAJAANI

Puhelinnumero:                  044 5874765

Sähköposti:                         minna@kajaanidance.fi

Tietosuojavastaava

Yritys:                                 Kajaani Dance – Tanssiteatterin kannatusyhdistys ry

Nimi:                                   Kirsi Karppinen

Osoite:                                Kauppakatu 23

Postinumero:                       87100

Postitoimipaikka:                KAJAANI

Puhelinnumero:                  044 241 9848

Sähköposti:                        opintosihteeri@kajaanidance.fi

Mikä on henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus 

Oppilasrekisterin käyttötarkoitus on oppilassuhteen hoitaminen.

Kerättäviä henkilötietoja käsitellään opintojen suorittamisen rekisteröintiin, tiedotukseen, laskutukseen, tapahtumiin ilmoittautumiseen, yhteydenpitoon, raportointiin ja muihin oppilasasiointiin liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja niiden mahdollistamiseksi. 

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Tietojen käsittelyn perusteena on sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena. Alle 18-vuotiaiden oppilaiden osalta sopimuksen tekee huoltaja.

Rekisterin tietosisältö 

Rekisterin tietosisällön muodostavat rekisteröidyn ja/tai hänen huoltajansa yhteystiedot

oppilaan osoite, puhelinnumero ja sähköpostisoite; alle 18-vuotiaiden oppilaiden osalta myös huoltajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Lisäksi tietosisällön muodostavat oppilaan:

  • henkilötunnus
  • äidinkieli
  • oppilashistoria ja oppilasarviointitiedot
  • opetuksen ja tapahtumien kannalta tarpeelliset tiedot
  • oppilasmaksutiedot ja maksusuoritukset
  • vapaaoppilaspaikkapäätökset
  • osallistujan ruoka-aine-allergiat tapahtumien osalta

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumiseen, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista eikä sitoutua rekisterinpitäjän toimintaan osallistumista koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan niihin tarkoituksiin, joita varten tietosi on kerätty ja käsitelty. 

Tietoja päivitetään systemaattisesti ja säännöllisesti ja tietotyyppikohtaiset säilytysajat arvioidaan uudelleen säännöllisin väliajoin. Arvioinnin aikana kaikki käyttämättömät ja vanhentuneet tiedot poistetaan.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman tai opintoihin liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Säilytysajat vaihtelevat tietoryhmittäin. Tästä johtuen tietojen tuhoamisen tarkat ajanjaksot ja menettelytavat vaihtelevat tietoluokittain.

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin kerätään tietoja: 
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai alle 18-vuotiaan osalta huoltajalta.

Tietoja oppimäärän suorittamisesta sekä oppilaan saamasta arvioinnista saadaan opettajilta ja tietoja maksusuoritusten tilanteesta taloushallinnon tietokannasta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Tilastollisia tietoja saatetaan anonyymisti luovuttaa esim. valtion, kaupungin/kunnan sekä Suomen tanssioppilaitosten liiton (STOPP ry) tilastollisiin vuosiraportteihin.

Evästeiden (cookies) käyttö 

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus 

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. 

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Ilmoitusvelvollisuus

Mahdollisessa tietovuototilanteessa rekisterinpitäjä ilmoittaa 72 tunnin sisällä asiasta tietosuojaviranomaiselle sekä asianomaisille tietovuodon kohteille.

Rekisteröidyn oikeudet (TIETOSUOJASELOSTE)

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisesti allekirjoitettuna Rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin. Rekisterin henkilöllä on oikeus pyytää tietyissä tilanteissa häntä koskevien henkilötietojen poistamista, siirtämistä tai käsittelyn rajoittamista niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Peruutus tehdään kirjallisesti Rekisterinpitäjälle.

Rekisterin henkilöllä on oikeus kieltää milloin tahansa häntä koskevien tietojen käsitteleminen suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä osoitteeseen opintosihteeri@kajaanidance.fi. Rekisterin henkilöllä on oikeust tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita tietosuojakäytännöstämme, voit aina ottaa meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen dance@kajaanidance.fi tai lähettämällä kirjeen osoitteeseen Kauppakatu 23, 87100 Kajaani.