Oppilasinfoa

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen

tehdään aina yhdeksi lukuvuodeksi  kerrallaan (elokuu-toukokuu) ja se on sitova, ellei sitä peruuteta koulutussääntöjen mukaisesti.  Ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden 2024-2025.

Voit ilmoittautua tanssitunneille kesken lukuvuoden esim: syyslukukaudeksi 2024 tai vai kevätlukukaudeksi.  Kevätlukukausi alkaa 7.1.2025.

Jos tanssikausi on jo alkanut, voit osallistua tunnille siitä päivästä lähtien kun olet ilmoittautunut. Lähetämme sinulle tanssi-infoa antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Yksittäistunnit

Jos osallistut yksittäiselle tunnille, älä täytä ilmoittautumislomaketta.

Yksittäistunnit maksetaan etukäteen Kajaani Dancen tilille: FI5557600320156184 (BIC: OKOYFIHH) tai käteisellä suoraan opettajalle. Näytä mobiililaitteesta kuitti maksusta opettajalle ja kirjoita ennakkoon opettajalle annettava lapulle, jossa on nimesi ja puhelinnumerosi. Jos tunti on sopiva ja haluat jatkaa tunnilla, täytä yksittäistunnin jälkeen sitova ilmoittautuminen.

Huomioithan, että opettaja ei voi ottaa tunnille oppilaita yksittäistuntimaksulla, jos salin sallittu oppilasmäärä ylittyy.

Yksittäisten tuntien hinnat:
45 min – 60 min    10 e.
75 min                  12 e
90 min                  15 e

Tason valinta

Ilmoittaudu sopivan ikäryhmän ja tason tunnille. Mikäli tarvitset apua, niin otat yhteyttä toimistoon

dance@kajaanidance.fi

tai numeroon 044-5874765. Kouluikäisistä ja nuorista alkaen ikä- ja tasoryhmät ovat viitteellisiä.

Kokeilutunnit

Uusi oppilas voi käydä kokeilemassa tanssituntia heti ilmoittautumisen ja ilmoittautumismaksun (20e) suorittamisen  jälkeen. Tämä siksi, että tanssikoulun vakuutus koskee vain niitä tanssitunneille osallistujia, jotka ovat tunneille virallisesti ilmoittautuneet. 

Jos kokeilutunnin perusteella vaikuttaa siltä, että ryhmä ei ole oikea, kannattaa jutella opettajan kanssa, joka mielellään auttaa ryhmän valinnassa ja ohjaa ilmoittautumaan oikeaan ryhmään. Jos kokeilutunnin perusteella tulee siihen tulokseen, että tanssiharrastus ei ole oma juttu, ilmoittautumisen voi peruuttaa koulutussääntöjen mukaisesti. Tunnilta poisjääminen ei ole peruutusilmoitus, vaan kaikki peruutukset tulee tehdä kirjallisesti tanssikoulun toimistoon.

Ilmoittautuminen oikeuttaa kahteen tanssitunnille tutustumiskertaan 10 vrk aikana aloittamisesta. Sen jälkeen laskutetaan koko lukukausimaksu. Tanssilasku tulee antamaasi sähköpostiin tai kirjeitse syyslukukaudella syyskuun alussa ja  kevätlukukaudella helmikuun alussa. 

Ensimmäinen tanssitunti

Lähetämme sinulle tanssi-infoa antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Tarkista tanssikoulun nettisivuilta tuntisi aika ja toimipaikka. Tarkista Tuntietiketti -sivulta tuntiohjeistus ja lajisivulta puku- ja varustesuositukset. Lisäohjeita varusteista voit kysy opettajalta ensimmäisellä tunnilla.

Korvaustunnit

Oppilas on oikeutettu korvaamaan poissaolonsa kahden kuukauden ajan  poissaolosta taitotasonsa vastaavilla tanssikoulun tunneilla saman lukukauden aikana. 
HUOMIO! Korvaustunnille tulosta on aina tiedusteltava/ilmoitettava etukäteen opintosihteerille tai ryhmän opettajalle vähintään vuorokautta ennen. Opintosihteeri ja opettaja osaavat suositella sinulle sopivia  korvaustunteja. 
Tiedossa olevan tulevan poissaolon voi korvata myös etukäteen.

Vakuutukset

 Kaikki oppilaat on vakuutettu tanssikoulun toiminnoissa (tunnit ja niihin liittyvät näytökset) tapahtuvien tapaturmien varalta.

Tapaturmien välttämiseksi opettaja voi kieltää myöhästyneeltä oppilaalta pääsyn tunnille.

Opettajan vastuu oppilaista rajoittuu tuntiaikaan. Oppilas saa tapaturmasuojan tanssitunnin ulkopuoliselle ajalle ottamalla henkilökohtaisen vapaa-ajan vakuutuksen.

Ryhmien toteutuminen

Ryhmät toteutuvat mikäli oppilaita ilmoittautuu tunnille 8 tai enemmän. Mikäli ryhmää ei toteuteta, ilmoitetaan siitä viipymättä oppilaalle ja tarjotaan vaihtoehtoista tuntia.

Lukuvuoden tärkeät päivämäärät 2023-2025

SYYSKAUSI 2023
* ma 14.8. Tanssikoulun syyslukukausi alkaa
* la 12.8. Kajaani Dance mukana Linnanvirrassa. Tervetuloa tanssimaan kanssamme.
* vk 41 Avoimet ovet tanssitunnille. Huoltajat ovat tervetulleita seuraamaan tanssitunnin toimintaa. 
* vk 42 (14. – 21.10.) Syysloma
* 10.11. Joulunäytöksen lipunmyynti alkaa
* ke 6.12. Itsenäisyyspäivä
* ma 11.- to 14.12. Joulunäytökset Kaukametsän salissa. Ryhmiä tiedotetaan ennakkoon esiintymispäivistä.

KEVÄTKAUSI 2024
* ma 8.1. Tanssikoulun kevätlukukausi alkaa
* to 1.- su 4.2. Kajaani Dance Festival
* vk 9 Avoimet ovet tanssitunneille.  Huoltajat ovat tervetulleita seuraamaan tanssitunnin toimintaa.
* vk 10 Hiihtoloma
* ma 13- to 16.5. Kevätnäytökset Kaukametsän salissa. Ryhmiä tiedotetaan ennakkoon esiintymispäivistä. 
* pe 17.5. Kevätlukukausi päättyy 
* 3.-6.6. Tanssin kesäleiri. Ilmoittautuminen alkaa huhtikuussa. 

SYYSKAUSI 2024
* ma 12.8.Tanssikoulun syyslukukausi alkaa.

KEVÄTKAUSI 2025
* ti 7.1. Tanssikoulun kevätlukukausi alkaa

 

oltajat ovat tervetulleita seuraamaan tanssitunnin toimintaa.

* vk 10 Hiihtoloma
* ma 8.-11.5. Kevätnäytökset Kaukametsän salissa. Ryhmiä tiedotetaan ennakkoon esiintymispäivistä. 
* 12.5. Kevätlukukausi loppuu 
* 5.-8.6. Tanssin kesäleiri. Ilmoittautuminen alkaa huhtikuussa

Opintotodistus

Pyydettäessä oppilas saa veloituksetta todistuksen opinnoista. Toimitusaika on enintään 2 viikkoa.               

Tilat

Pukuhuonetilat ovat opetuspisteissä seuraavat:

Löytötavarat

Löytötavarat ovat Dancesalilla eteisen korissa, Kajaanihallissa vahtimestarilla ja Tenetin koululla näyttämöllä.

Ovien avaus

Ovet avataan 15 minuuttia ennen ensimmäisen tunnin alkamaista. Kajaani Dancen tiloihin tuulikaapin oveen on ovikoodi, joka ilmoitetaan oppilaalle tuntitiedotteessa. Tanssikoulun tiloista poistutaan heti oman tanssitunnin jälkeen. Siistithän jälkesi ennen tiloista poistumistasi.

Ulkopuolisten henkilöiden oleskelu tanssikoulun tiloissa on ehdottomasti kielletty.

Maksut

Maksuhuojennukset ja vapaaoppilaspaikat

Myönnämme vuosittain taloudellisin perustein joitakin  tanssimaksuhuojennuksia ja  vapaaoppilaspaikkoja. Hakemukset lukukausimaksun huojennuksiin ja vapaaoppilaspaikkoihin toimitetaan tanssikoulun rehtorille kajaanidance@gmail.com. Liitteeksi toimitetaan riittävät dokumentit perheen taloudellisesta tilanteesta sekä vapaamuotoinen peruste

Oppilasrekisteri

Oppilas sitoutuu pitämään oppilasrekisterin tiedot ajan tasalla ja ilmoittamaan muutoksista välittömästi tanssikoulun toimistoon. Emme vastaa virheellisistä tiedoista aiheutuvista vahingoista. Mikäli laskun lähetystavaksi on valittu sähköposti, laskun maksaja sitoutuu tarkistamaan myös roskapostinsa alla mainittuina laskutusaikoina ja vastaa niistä kuluista, joita roskapostisuodattimeen jääneistä maksuista mahdollisesti aiheutuu.

Tanssikoulun oppilasrekisteriä pidetään yllä tietoturvaa koskevia säännöksiä noudattaen. Oikeus tietojen käsittelyyn perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998) sekä EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (679/2016, 6 artikla).  Tietojen käsittelyn perusteena on sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena. Alle 18-vuotiaiden oppilaiden osalta sopimuksen tekee huoltaja. Oppilasrekisterin käyttötarkoitus on oppilassuhteen hoitaminen. Henkilötietoja käsitellään opintojen suorittamisen rekisteröintiin, tiedotukseen, laskutukseen, tapahtumiin ilmoittautumiseen, yhteydenpitoon, markkinointiin, raportointiin ja muihin oppilasasiointiin liittyviin toimenpiteisiin.

Rekisterin tietosisällön muodostavat rekisteröidyn ja/tai hänen huoltajansa yhteystiedot. Tietosisältöön kuuluvat myös oppilaan sosiaaliturvatunnus, syntymävuosi, oppilashistoria ja oppilasarviointitiedot, opetuksen ja tapahtumien kannalta tarpeelliset tiedot, oppilasmaksutiedot ja maksusuoritukset, vapaaoppilaspaikkapäätökset ja osallistujan ruoka-aineallergiat tapahtumien osalta.

Kuvauslupa
               

Kajaani Dance kuvaa oppilaiden työskentelyä. Kuvaus- ja videointikohteina ovat mm. esitykset, katselmukset, matkat ja tuntityöskentely. Kajaani Dancella on oikeus käyttää kuvamateriaalia markkinoinnissa, verkkosivuilla ja opetustarkoituksessa. Oppilaiden nimiä ei julkaista. Kuvassa oppilas esitetään aina myönteisessä valossa. Valitse ilmoittautuessasi kuvauskielto, jos et halua että kuvaasi tai lapsesi kuvaa käytetään tähän tarkoitukseen.

Opetuksettomat päivät ja lomapäivät

Seuraavina ajankohtina ei ole opetusta, ellei opettajasi tiedota toisin (esimerkiksi korvaavasta tunnista).

Valitukset

Tanssikoulun toimintaan liittyvät mahdolliset valitukset tulee tehdä kirjallisesti rehtorille, joka käsittelee toimivaltaansa kuuluvat asiat ja ohjaa muut Kajaani Dance – Tanssiteatterin kannatusyhdistyksen johtokunnan käsiteltäväksi.

Tanssikoulutoimintamme taustalla on Kajaani Dance – Tanssiteatterin kannatusyhdistys ry. Kaikki tanssioppilaamme ovat jäseniämme. Yhdistyksen johtokunta tukee ja valvoo tanssikoulun toimintaa sekä ohjaa varojen käyttöä.

Muistathan lukea koulutussäännöt ja hinnat ennen ilmoittautumista. Ilmoittauduttuasi sitoudut noudattamaan tanssikoulun sääntöjä ja hinnoitteluperiaatteita.

Ilmoittautumalla hyväksyt Kajaani Dancen koulutussäännöt ja lukukausmaksuhinnaston.