Erikoiskoulutus

Erikoiskoulutus

Kajaani Dancessa toimii  lukuvuonna 2022-2023 viisi erikoiskoulutusluokkaa. Näihin ryhmiin oppilaat valitaan pe 21.4. pidettävillä pääsykokeilla. Erikoiskoulutus on rakenteeltaan laajan oppimäärän mukainen. Oppilaat käyvät oppitunneilla 2-4 kertaa viikossa ja osallistuvat sen lisäksi aktiivisesti esiintymis-, kilpailu- ja katselmustoimintaan.

Erikoiskoulutusluokille pyritään tasotestauksen kautta  ja luokkia täydennetään opettajiston päätöksellä.  Erikoiskoulutuksella on Kajaani Dancessa pitkä perinne. Koulutustulokset ovat olleet erinomaiset ja moni oppilas on jatkanut opiskeluaan alan korkeakouluissa tai sijoittunut suoraan ammattiin.

Koulutus antaa tanssillisesti lahjakkaille lapsille ja nuorille mahdollisuuden tutustua tanssiin vieläkin laajemmin, sillä vilkas esiintymistoiminta on keskeinen osa koulutusta. Sitoutuminen tanssiharrastukseen on ensiarvoisen tärkeää näissä ryhmissä. Mikäli tanssiharrastukseen haluaa sitoutua vain kerran viikossa, niin tarjonnastamme löytyy monia eritasoisia ryhmiä. Kaikkeen harrastukseen sitoutumisen on todettu vaikuttavan positiivisesti lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Erikoiskoulutusluokasta muodostuu nopeasti tiivis ja turvallinen kaveripiiri, josta usein saa alkunsa monta syvää ja elinikäistä ystävyyssuhdetta.

Opetus on tasolta toiselle etenevää ja noudattaa tanssin perusopetuksen laajinta opetussuunnitelmaa antaen valmiudet ammatillisiin jatko-opintoihin. Nykytanssin, jazztanssin ja katutanssin treenaamisen lisäksi koulutukseen kuuluu muita tanssitekniikoita, kuten esim. baletti, showtanssi, tanssin oheistietous sekä oleellisena osana esiintymiskoulutus. Oppitunnit ovat neljänä ensimmäisenä vuonna kahtena ja myöhemmin kolmena – neljänä päivänä viikossa, tämän jälkeen jopa viitenä päivänä viikossa. Ohjelmaan kuuluvat myös lukuisat matkat eri tanssitapahtumiin Suomessa ja ulkomailla.

Varusteet:

Let's dance?

Katso video

Mitä muut on mieltä?

Kuvia: