Erikoiskoulutus

Erikoiskoulutus

KajaaniDancessa toimii  lukuvuonna 2021-2022 viisi erikoiskoulutusluokkaa. Näihin ryhmiin oppilaat valitaan keväällä pidettävillä pääsykokeilla. Erikoiskoulutus on rakenteeltaan laajan oppimäärän mukainen. Oppilaat käyvät oppitunneilla 3-5 kertaa viikossa ja osallistuvat aktiivisesti esiintymis-, kilpailu- ja katselmustoimintaan.

Erikoiskoulutusluokille pyritään tasotestauksen kautta  ja luokkia täydennetään tarvittaessa lukuvuoden aikana opettajiston päätöksellä.  Erikoiskoulutuksella on Kajaani Dancessa pitkä perinne. Koulutustulokset ovat olleet erinomaiset ja moni oppilas on jatkanut opiskeluaan alan korkeakouluissa tai sijoittunut suoraan ammattiin.

Koulutus antaa liikunnallisesti lahjakkaille lapsille mahdollisuuden tutustua tanssiin laajemmin ja elävänä taidelajina, sillä vilkas esiintymistoiminta on keskeinen osa koulutusta. Tanssiharrastuksen on myös todettu vaikuttavan positiivisesti lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Luokasta muodostuu myös nopeasti tiivis ja turvallinen kaveripiiri, josta usein saa alkunsa monta syvää ja elinikäistä ystävyyssuhdetta.

Opetus on luokkamuotoista ja noudattaa tanssin perusopetuksen laajinta opetussuunnitelmaa antaen valmiudet ammatillisiin jatko-opintoihin. Nykytanssin, jazztanssin ja katutanssin treenaamisen lisäksi koulutukseen kuuluu muita tanssitekniikoita, kuten esim. baletti, showtanssi, tanssin oheistietous sekä oleellisena osana esiintymiskoulutus. Oppitunnit ovat neljänä ensimmäisenä vuonna kahtena ja myöhemmin kolmena – neljänä päivänä viikossa, tämän jälkeen jopa viitenä päivänä viikossa. Ohjelmaan kuuluvat myös lukuisat matkat eri tanssitapahtumiin Suomessa ja ulkomailla.

Varusteet:

Let's dance?

Katso video

Mitä muut on mieltä?

Kuvia: