Lastentanssi ja KiddieJam

Lastentanssi ja KiddieJam

Lastentanssissa ja KiddeJam tanssitunneilla tutustutaan leikinomaisessa muodossa tanssin perusteisiin, työskentelyyn ryhmässä, parin kanssa ja yksin. Opitaan hahmottamaan muotoa, tilaa, musiikkia ja rytmiä, opitaan tanssitekniikkaa ja perusasentoja ikäkaudelle sopivassa muodossa. Fyysis-motoristen harjoitusten lisäksi tuntiin sisältyy runsas luova aines, joka johdattaa lasta löytämään kehon ilmaisumahdollisuudet ja liikunnan ilon. Opetus antaa valmiuksia jatkossa eri tanssin lajien opintoihin.

Varusteet:

Mitä muut KERTOO?

Let's dance?

Katso video

Kuvia: